Antwerps onderwijsveld bereidt zich voor op het M-decreet

De stad Antwerpen organiseerde de inspiratiedag 'Exclusief Inclusief' om in te spelen op bekommernissen en uitdagingen die met de invoering van het M-decreet gepaard gaan en om onderwijs met andere sectoren te verbinden zodat ze zich samen kunnen inzetten bij het streven naar een inclusievere maatschappij.

Met de inspiratiedag wil de stad Antwerpen leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, … inspireren tot verdere inclusieve acties in samenwerking met professionelen uit het culturele veld, sportverenigingen en organisaties rond jeugd- & welzijnswerk. Behalve een informatiedag was de dag tegelijk ook een ontmoetingsmoment tussen het onderwijsveld en deze partners die bijdragen aan de brede leer- en leefomgeving van jongeren en kinderen. Het thema inclusie werd dus ruimer bekeken dan enkel op onderwijsvlak.

Schepen voor onderwijs Claude Marinower kwam de deelnemers toespreken: “I don’t have a definition of jazz... you’re just supposed to know it when you hear it. Geert Van Hove gebruikte vandaag de quote van Thelonious Monk. Wel vandaag hebben we jazz gehoord. Vele instrumenten met eigen partituur, eigen klankkleur, eigen ritme, die soms improviserend hun weg zoeken. Maar samen een fantastische harmonie kunnen bereiken. Het inclusief onderwijs zal jazz zijn of niet zijn.” Daarmee benadrukt hij het belang van een blijvend engagement van alle sectoren die hun steentje willen bijdragen tot een inclusievere maatschappij. 

De meer dan 500 aanwezigen konden deelnemen aan een plenaire sessie van professor Geert Van Hove of Dr. Loui Lord Nelson. Professor Van Hove (Universiteit Gent) verhelderde het concept inclusie en ging dieper in op wat een inclusieve maatschappij betekent voor verschillende sectoren. Dr. Loui Lord Nelson (University of Kansas, US), specialiste op vlak van Universal Design for Learning, ging dieper in op hoe UDL kan bijdragen tot het realiseren van sterker inclusief onderwijs.

Geert van Hove Loui Lord Nelson

Evy Beniest van RECREAS vzw, sportfederatie voor personen met een beperking: “Professor Geert Van Hove illustreerde aan de hand van een filmpje ‘Through the eyes of a child’ dat kinderen anders naar inclusie zien dan volwassenen. Ik merk dat heel hard in mijn eigen werking. Kinderen ervaren dit heel organisch zonder te veel regeltjes en afspraken. Professor van Hove pleit ook voor een persoonsgerichte ondersteuning en niet naargelang de type beperking. Deze doelgroepgebonden aanpak is voorbijgestreefd.

Daarnaast konden aanwezigen deelnemen aan een reeks specifieke infomomenten.

Liesbeth en Maud

Liesbeth Van Den Vreken, GON-begeleider Maud (leerling 6de leerjaar KTA Da Vinci), gaf een informatiesessie: “Maud, haar mama en ik waren heel enthousiast om Mauds traject in het gewone onderwijs toe te lichten. Kiezen als ouders voor inclusie vergroot de kansen van elk kind.

Ik volgde de sessie over cultuurvrienden waar twee scholen in het museum Plantijn-Moretus toonden dat samenwerken, inclusie bevordert. Leerlingen leerden elkaar echt kennen dankzij het museum. Cultuur doet jongeren samenwerken over grenzen heen”, zegt Les Van Stappen, pedagogisch begeleider Stedelijk basisonderwijs.

Vandaag was een leuke mix. Iedereen krijgt een stem. De organisatie heeft goed nagedacht om iedereen aan bod te laten komen. Je voelt dat we hier inclusief aan het werken en nadenken zijn”, getuigt deelneemster Evy Raes, fotograaf en consulent beeldtaal.

Presentaties en materialen zijn online beschikbaar en worden nog aangevuld.

Materiaal

Hoe kwam deze inspiratiedag tot stand?

De inspiratiedag is een van de acties van het netwerk rond inclusie dat de stad Antwerpen vorig jaar opzette. Het netwerk bestaat momenteel uit CLB’s, PBD’s, Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen (ELAnt), Dienstverleningscentrum Sint-Jozef en Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA), Steunpunt voor Inclusie, vertegenwoordigers van scholen buitengewoon en gewoon onderwijs en Onderwijsbeleid Antwerpen. Dit netwerk rond inclusie schreef een project dat focust op wat in Antwerpen nodig is om met gezamenlijke bekommernissen omtrent het M-decreet om te gaan.

reportage ATV: 'Zoveel mogelijk naar een gewone school'

17/03/2015 - De stad Antwerpen bekijkt op welke manier ze ondersteuning en begeleiding kan bieden aan scholen in het reguliere onderwijs die kinderen opvangen met een beperking. Dit in aanloop van het zogenaamde M-decreet. Vanaf september is het immers de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen met een beperking meelopen in het gewone onderwijs, in plaats van het buitengewoon onderwijs.