De O van JACO, Onderwijs en Jeugd bouwen samen aan gemeenschappelijke doelen

JACO denkdag

Een kwart van de Antwerpse jongeren verlaat het secundair onderwijs zonder diploma of getuigschrift.  Deze tendens is reeds langer bekend, maar daarom niet minder verontrustend.

Jongeren zijn de toekomst! Onderwijs en jeugdwerk slaan daarom de handen in elkaar om deze ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan in Antwerpen. Naast eerdere samenwerkingen bouwen de twee sectoren in Antwerpen aan gemeenschappelijke doelstellingen.

Hoe kan de werking van de jeugd en onderwijs beter op elkaar afgestemd worden zodat jongeren aanbod krijgen op maat van hun noden en behoeften? Hoe kan de brug tussen informeel en formeel leren gebouwd worden, zodat jongeren hun interesses en talenten doelmatig kunnen inzetten en een opleiding succesvol beëindigen?

Kras, JES en Formaat zijn jeugdorganisaties die naast hun opdracht vanuit jeugd ook werken rond arbeid, onderwijs en competenties. Dit kadert in een “JACO”. Op 23 maart werd er een denkdag gehouden tussen jeugdwerkpartners, Onderwijsbeleid, een aantal scholen en CLB, om de invulling van de  “O”  (van onderwijs) samen verder vorm te geven.  

Tijdens dit eerste denkmoment werden de bestaande goede praktijken besproken met elkaar en werd er gekeken naar mogelijke verbeteringen, om samen de uitstroom van jongeren zonder diploma terug te schroeven. Er werden een aantal concrete doelstellingen onderschreven waar de verschillende partners zich samen voor willen engageren. Eens gefinaliseerd zullen de doestellingen op deze website gepubliceerd worden.

Heeft u vragen of bent u geinteresseerd om mee over dit onderwerp na te denken? Neem contact met ons op via leerloopbaanadviseurs@stad.antwerpen.be of  tel. 03 338 32 66.