Gezocht: Basischolen met ervaring rond anderstalige nieuwkomers

In oktober – november 2016 wil het LOP Antwerpen basisonderwijs een onthaaltraject aanbieden voor scholen en AN-leerkrachten die hun kennis en ervaring in het werken met anderstalige nieuwkomers willen uitbreiden. Hiervoor zijn we op zoek naar peter/meterscholen die hun ervaring kunnen delen.

Enerzijds brengen verschillende partners een programma rond verschillende thema’s zoals interculturele competentie, psychosociaal welbevinden, lokale integratie of taalleren van anderstalige nieuwkomers.

Anderzijds willen we de scholen ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie rond anderstalige nieuwkomers en het taalbeleid van de school.

Een waardevolle aanvulling hierbij is het leren van elkaar. Hiervoor willen we een peter- of meterwerking opzetten. De startende school met anderstalige nieuwkomers krijgt een peter- of meterschool aangewezen waarbij ze terecht kunnen met hun eerste vragen of voor ondersteuning bij het werken rond een structureel beleid.

Voor dit peter/metertraject hebben we u nodig!

Wat is ‘met ervaring’?

De werkgroep AN van het LOP kiest ervoor om geen definitie te geven aan ‘ervaring’. Het gaat om uw eigen aanvoelen. Denk daarbij aan volgende vragen:

  • Heeft u al een tijdje een structurele AN-werking op uw school?
  • Heeft u een aantal anderstalige nieuwkomers?
  • Gaat u doordacht om met de selectie van uw AN-leerkrachten?
  • Probeert u aan expertisebehoud te doen?
  • Investeert u in de expertiseopbouw van uw AN-leerkrachten?
  • Heeft u een schoolbeleid m.b.t. anderstalige nieuwkomers, meertaligheid, talig lesgeven, enz.?

Beantwoordt u een aantal van bovenstaande vragen positief? Dan zoeken we u! 

Wat wordt verwacht van een peter/meterschool?

Binnen het onthaaltraject van het LOP is een voortraject voor directies voorzien. De eerste ideeën om dit vorm te geven zijn er, maar we willen dit verder vorm geven met de peter/meterscholen.

Daarnaast zal elke deelnemende school moeten aangeven op welk vlak zij ondersteuning wensen van hun peter/meterschool? We zoeken dan naar de beste match. Het is dus belangrijk een diverse samenstelling te hebben binnen de groep van mogelijke peter/meterscholen: kleine/grote scholen, van verschillende netten, met veel of weinig AN, met verschillende werking (geïntegreerd, semi-geïntegreerd,…).

Met de peter/meterscholen willen we in juni samenkomen om het traject verder vorm te geven.

Wat krijgt een peter/meterschool ervoor?

Het is duidelijk dat een peter/meterschool vooral zal “geven”, al kan het ook voor hen nog steeds een leerrijke ervaring zijn om met andere scholen te overleggen. Maar belangrijk is dat alle scholen er in Antwerpen iets voor in ruil krijgen: we creëren een draagvlak om solidariteit tussen scholen te stimuleren m.b.t. het onthaal van anderstalige nieuwkomers én door te mikken op visieontwikkeling in de startende scholen garanderen we samen kwalitatief onthaalonderwijs in de Antwerpse basisscholen.

Stap in als peter/meterschool

Wil u meer informatie? Bent u helemaal overtuigd en stapt u in als peter/meterschool?

Contacteer ons voor eind mei.

Evelien Lombaert

E-mail

 0492 34 36 14 

Labels

Dienstverlening 
Onderwijsniveau 
Functie