Het M-decreet als motor voor uitmuntend onderwijs

Het Steunpunt Diversiteit & Leren organiseert in samenwerking met GO! onderwijs en Artesis Plantijn Hogeschool een nascholingstraject over het M-decreet. 

Het traject heeft tot doel de kwaliteit van het inclusief onderwijs in scholen duurzaam te versterken. Elke secundaire school komt in aanmerking, ongeacht het net. Het traject bestaat uit zeven sessies.

Aanpak

Ervaren begeleiders met een brede bagage gaan in de deelnemende scholen aan de slag met een kernteam. Elke deelnemende school stelt zelf een kernteam samen. Van bij de aanvang staan de noden van de school centraal. Er wordt gewerkt  vanuit de praktijk via ervaringsgericht leren en een participatieve aanpak

Meer informatie

Op de website van het steunpunt diversiteit en leren staat meer informatie over de aanpak, de doelstelling en de sessies waaruit het traject bestaat. 

Inschrijven?

Inschrijven kan nu. U engageert zich nog niet definitief, maar komt wel als eerste in aanmerking. Het project start in het schooljaar 2017-2018, mits goedkeuring van de Vlaamse overheid.