Interview: De voorzitters van de Vlaamse Scholierenkoepel

Voorzitters Vlaamse Scholierenkoepel

Leerlingen die zich verbonden voelen met hun school staan positiever tegenover hun school, zijn gemotiveerder en voelen zich beter op school: drie belangrijke randvoorwaarden voor een geslaagde schoolloopbaan. Céline Ibe en Tijs Keukeleire voeren leerlingenparticipatie hoog in het vaandel.

Céline is voorzitter en Tijs ondervoorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), de koepel van de leerlingenraden in Vlaanderen en de officiële spreekbuis van de leerlingen. Deze organisatie wordt 100 % geleid door leerlingen en ondersteund door een team beroepskrachten. VSK vormt de brug tussen scholieren en beleid.  

Zowel Céline als Tijs kwamen eerder toevallig in contact met het VSK. Céline volgde met haar leerlingenraad een interessante VSK-vorming en Tijs vond een ‘verstofte’ VSK-infomap met tips & tricks over leerlingenparticipatie en schreef zich in voor een VSK-weekend. Beiden werden door de participatiemicrobe gebeten. VSK werd een belangrijke leerschool: kritisch kijken, vergadertechnieken, omgaan met de media, contacten met beleidsmensen, … maar ook een superploeg om samen te werken.

Céline en Tijs vormen een gedreven duo dat met veel vuur en passie vertelt over de Vlaamse Scholierenkoepel en het belang van leerlingenparticipatie. 

Hoe richt je een leerlingenraad op?

Elke school is verplicht om op één of andere manier vorm te geven aan leerlingenparticipatie. Dat kan een leerlingenraad zijn maar ook werkgroepen, leerlingenenquêtes, open discussiemomenten,… De regels die het participatiedecreet voorschrijft vind je kort en bondig terug op de VSK-website.

Een enthousiaste groep leerlingen en dito schoolteam vormen een goede basis om een leerlingenraad uit de grond te stampen. VSK biedt via de website ondersteuning aan. Maar een workshop behoort ook tot de mogelijkheden.

Niet elke leerlingenraad is aangesloten bij VSK. Ze worden actief lid als ze op één of andere manier gebruik maken van onze dienstverlening.
Er zijn 64 Antwerpse scholen lid van het VSK. Zij kunnen gebruik maken van ons uitgebreid aanbod vormingen, informatie, tips en tricks, … Alles is terug te vinden op de hun website.

Waarom is een leerlingenraad belangrijk?

Een leerlingenraad is belangrijk voor zowel de leerlingen, de school en de maatschappij. De leerlingen leren verantwoordelijkheid nemen, overleggen, onderhandelen, samenwerken, … De betrokkenheid van de leerlingen op het schoolgebeuren vergroot en de leerlingenraad draagt bij tot een positief schoolklimaat en zelfs tot een betere besluitvorming op school. De vaardigheden die leerlingen in de leerlingenraad ontwikkelen zijn competenties die ook buiten de school belangrijk zijn: dus puur burgerschapsvorming.

Wat is de rol van de leerkracht in de leerlingenraad?

Zeker bij de opstart van de leerlingenraad is de rol van de leerkracht belangrijk. Hij/zij kan bruggen slaan tussen de leerlingen, de leerkrachten en de directeur. Het is echter een ondersteunende rol en de verantwoordelijkheden moeten zo veel mogelijk bij de leerlingen liggen. Als de leerlingenraad stevig op de rails staat kan de leerkracht meer afstand nemen. Voor begeleiders van leerlingenraden organiseert VSK eveneens een vorming voor zowel beginnende als meer ervaren begeleiders.

Weegt de leerlingenraad op het schoolbeleid?

Een goed werkende leerlingenraad kan het schoolbeleid beïnvloeden. Voorwaarde is dat je vertrekt vanuit een overlegmodel met je achterban en het schoolteam. Maar ook het oudercomité is een interessante partner. Goed peilen naar de mening van de andere leerlingen is een belangrijke eerste stap. VSK-projecten als de Regelaars en de Conflixers dragen bij tot een fijnere school.

Leerlingenraden kunnen op VSK-ondersteuning door middel van workshops en trajectbegeleiding beroep doen. De houding van het schoolteam ten opzichte van leerlingenparticipatie beïnvloedt het enthousiasme van leerlingen om te participeren. Als je niet wordt gehoord, ebt de goesting snel weg. 

Maar wij vertolken ook de stem van de leerlingen op Vlaamse niveau. Minister Hilde Crevits nodigde Céline meermaals uit om naar de mening van leerlingen over actuele onderwijsthema’s te luisteren. Op vraag van de onderwijscommissie organiseerden we een brede bevraging van 17.000 leerlingen over de nieuwe eindtermen en dat resulteerde in een uitgebreid rapport.

Participeren moet je leren. Kan een basisschool daar een rol in spelen?

Jonge kinderen moeten ervaren dat hun stem wordt gehoord. De basisschool kan daarvoor de noodzakelijke ruimte bieden. Zo leren de kinderen verschillende vaardigheden die de basis vormen om mondige leerlingen en burgers te worden. VSK focust echter alleen op secundaire scholen en heeft althans voorlopig geen mogelijkheden om leerlingparticipatie in de basisschool te ondersteunen. Maar de informatie op de website is natuurlijk ook beschikbaar voor de basisscholen.

Een stoefmoment … waar zijn jullie ontzettend trots op?

Céline is 4 jaar lid van het  VSK. Ondertussen is zij voorzitter en heeft tijdens haar ‘VSK-loopbaan’ koning Filip en minister Hilde Crevits al enkele keren ontmoet. Zij is trots op het traject dat ze in die 4 jaar heeft afgelegd en heel dankbaar voor de kansen die VSK haar en alle betrokken leerlingen boden.

Tijs is in het 2de jaar secundair onderwijs in een leerlingenraad gestapt. Er waren toen geen duidelijke verslagen en ellenlange vergaderingen. Onder zijn impuls is er een huishoudelijk reglement, zijn er vaste vergadermomenten en is hij de enthousiaste voorzitter. Zij werden uitgenodigd door de Raad van bestuur van de school. Er zijn veel positieve zaken gegroeid uit de samenwerking tussen de leerlingenraad en het schoolteam.

Bedankt Céline en Tijs!

Meer info

Surf naar de website van de Vlaamse Scholierenkoepel.