Lerend netwerk Universal Design for Learning

In het streven naar kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, betekent het M-decreet een belangrijke vooruitgang om het Vlaamse onderwijs meer inclusief te maken. In Antwerpen steken we alvast de handen uit de mouwen en trachten we met verschillende partners hiermee om te gaan. 

Lerend netwerk UDL

Universal Design for Learning (UDL) is een bril om naar onderwijs te kijken. Het biedt mogelijkheden om brede basiszorg voor iedereen te realiseren en komt aldus leerling én leraar ten goede!

Een grondige aanpak in een lerend netwerk lijkt een goede manier om het concept eerst te analyseren om nadien te zorgen voor verdieping en kruisbestuiving. Een dergelijke werkvorm biedt mogelijkheden tot ideeënbevruchting en innovatief denken. Het zorgt voor toegang tot expertise doorheen de hele organisatie, voor snellere verspreiding van praktijkervaring en vlottere probleemoplossing. In het lerend netwerk wisselen diverse individuen, vanuit een gezamenlijke interesse voor UDL, doelbewust kennis en ervaringen uit. Zo ontwikkelen we nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen.

Dit lerende netwerk wordt in het leven geroepen met de bedoeling leerkansen te creëren. Er wordt bewust gekozen voor een netwerk waarbinnen de verschillende deelnemers een diverse functie en achtergrond hebben. Dit draagt bij tot een grotere variatie aan ervaringen en feedback. De deelnemers aan het lerend netwerk bepalen zelf mee de richting en de werkwijze.

Doelstellingen van het lerend netwerk

  • Zich verdiepen in UDL door 1) eigen studie en 2) gezamenlijk overleg.
  • Uitwisselen van informatie, ervaringen, … binnen de elektronische leeromgeving (http://udl.elo.onderwijsantwerpen.be/) en door middel van dialoog.
  • Verzamelen en creëren van ondersteunende materialen.
  • Uitwisselen expertise binnen eigen organisatie / school.
  • Eigen ervaringen en leervragen voorleggen aan de groep.
  • Binnen een veilige omgeving samen naar oplossingen zoeken voor gemeenschappelijke problemen.

meer info

Jan De Vos, jan.devos@stad.antwerpen.be