Meldpunt verkeersveilige schoolomgeving

Het meldpunt verkeersveilige schoolomgeving is de plaats waar u onveilige situaties in de buurt van uw school kan melden zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden om de verkeerssituatie verbeteren.

Na een melding wordt samen met u de situatie bekeken en gaan na welke instanties betrokken moeten worden. Afhankelijk van de ingreep die nodig is, wordt een dossier opgestart. De afdeling onderwijsbeleid volgt dit dossier op en houdt u op de hoogte van de vorderingen.

De stad vraagt scholen om ook zelf actie te ondernemen. Deze actie kan verschillende vormen aannemen: projectdagen of -weken rond verkeer, sensibilisering van leerlingen en ouders, een werkgroep verkeer,… 

Onveilige verkeerssituaties in de buurt van uw school kunnen gemeld worden via het meldingsformulier onderaan deze pagina.

U kan ook steeds terecht bij het meldpunt verkeersveilige schoolomgevingen op het nummer 03 338 33 78 of via e-mail.

e-mail

Meldingsformulier verkeersveilige schoolomgeving

Labels

Dienstverlening