Nieuwe Procedure “Melding van leerlingen in het basisonderwijs die tot de trekkende bevolking behoren”

Om leerlingen die behoren tot de trekkende bevolking te kunnen meetellen aan coëfficient 1,5 en 'indicatorleerling', is het noodzakelijk dat de verificateur over het formulier 'melding van leerlingen in het basisonderwijs die tot de trekkende bevolking behoren' beschikt. Deze procedure is nieuw vanaf het schooljaar 2017-2018.

Over welke leerlingen gaat het?

Leerlingen die tot de trekkende bevolking behoren: Roma, Rom, Manoesj, Voyageurs of andere personen met een nomadische cultuur.

Waarom dit formulier?

Het is een toepassing van artikel 140,6° van het decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997. 

Procedure

  1. De school vult het formulier "Melding van leerlingen in het basisonderwijs van wie de ouders tot de trekkende bevolking behoren” in. 
    Het meest recente formulier vindt u ook steeds terug op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
  2. De school laat een van de ouders een “Verklaring op eer” invullen dat door de school en ouder(s) wordt ondertekend.
  3. Beide documenten (formulier en verklaring) worden als PDF doorgestuurd naar onderwijsbeleid@stad.antwerpen.be.

Hoe verder?

De stad Antwerpen kijkt na of de vermelde personen ingeschreven zijn op opgegeven adres.

De stad Antwerpen ondertekent de “Melding van leerlingen in het basisonderwijs die tot de trekkende bevolking behoren”  en bezorgt dit formulier digitaal ondertekend terug aan de school.

Vragen?

Nancy Leers 
Tel. 03 338 33 15
E-mail: onderwijsbeleid@stad.antwerpen.be