Nieuwe verkeerscampagne focust op 'veilig naar school' + doe mee!

'Mijn maat op straat' terug naar school campagne

De nieuwe verkeerscampagne van de Antwerpse politie focust op veiligheid onderweg naar school. “Zeker lagereschoolkinderen verdienen extra aandacht,” zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde."

"Vanaf 1 september gaan kinderen terug naar school om veel bij te leren. Maar ook in het verkeer moeten ze nog veel leren. Daarom vragen we om extra hoffelijk te zijn voor de jongste weggebruikers en hun maat op straat te worden", zegt de Antwerpse politie. 

“Tot de leeftijd van 9 jaar is het voor kinderen moeilijk om risico’s in het verkeer op te merken", vult Werner De Dobbeleer aan. "Ze kunnen hun aandacht minder goed op één ding richten en hebben het moeilijker met het lokaliseren van geluiden, bijvoorbeeld van een naderende auto.”

“Scholen doen zelf vaak al heel wat moeite om hun leerlingen veilig door het verkeer te leiden. Ze geven verkeerslessen met bijhorend fiets- en voetgangersexamen, stippelen veilige schoolroutes uit of organiseren begeleide fiets- of voetgangerstrajecten. Maar natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid niet bij scholen alleen. Ook ouders en andere weggebruikers bepalen mee de veiligheid van kinderen op straat.” Op de website van de Antwerpse politie krijgen kinderen, ouders en andere weggebruikers heel wat tips om veilig van en naar school te geraken. 

Doe mee

Bij de campagne horen ook affiches. Binnenkort ontvangt uw school enkele exemplaren. Hang ze op een opvallende plaats op en help zo de boodschap mee verspreiden. 

Meer lezen?

Lees de tips voor kinderen, ouders en weggebruikers op www.maatopstraat.be