Ontbijtsessies voor Antwerpse directeurs

Ontbijtsessies voor directeurs

Met de ontbijtsessies voor directeurs lager en secundair onderwijs willen we u concrete handvaten geven die u sterken in leiderschap/leidinggeven en die rechtstreeks toepasbaar zijn in uw praktijk en/of u prikkelen om er met Onderwijsbeleid Antwerpen over in gesprek te gaan.

Heeft u vragen zoals:

 • Wanneer ben ik als directeur een goede leider? 
 • Wanneer kan ik mijn mensen coachen? 
 • Wat is het verschil tussen leidinggeven en coachen? 
 • Hoe ga ik om met weerstand in mijn team? 
 • Hoe zorg ik ervoor dat studiedagen echt gaan opbrengen?
 • Kan ik meer naar een open feedbackklimaat toegroeien met mijn team/school? 
 • Hoe ga ik om met de verschillende snelheden in mijn team bij bv verandering? 
 • Hoe kan ik inzetten op betrokkenheid en motivatie met mijn team? 
 • Is het mogelijk om meer te halen uit mijn (vakwerk)groepen? 
 • Kan ik (meer) delegeren ook al is de bak bij de andere ook al vol? 
 • Hoe vind ik een balans tussen werk en privétijd, hoe kan ik ruimte scheppen zodat leerkrachten van elkaar kunnen leren? 
 • Hoe kan ik gedelegeerde verantwoordelijkheid structureel verankeren in school? 
 • Hoe zorg ik ervoor dat de gekozen prioriteiten echt worden opgenomen door het team? 
 • Meten is weten, maar hoe zet ik dit in als instrument in mijn leidinggeven?  Enz.

Dan bent u meer dan welkom op onze ontbijtsessies!

Sessie 1: leiden of lijden

U krijgt zicht op de verschillende rollen die u hebt op te nemen als leidinggevende, hoe u die concreet kan invullen en welke plaats coaching hierin inneemt. We bekijken ook hoe het komt dat - ondanks veel goede wil - u regelmatig in conflict terecht komt met uw medewerkers of team.

(Sessie 2: inspirerend coachen sluit hierop aan. Het is aangeraden om beide sessies te volgen)

Sessie 2: inspirerend coachen 

Hier zoomen we in op de coachende rol die u hebt als leidinggevende en bekijken we hoe u dit concreet vorm geeft.  Coaching is immers een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, communicatie en samenwerking te optimaliseren, dynamiek en enthousiasme te bevorderen, ideeën te genereren, een andere aanpak te ontwikkelen, meer werkplezier te creëren...

Sessie 3: monitoring van uw schoolbeleid

Tijdens deze derde ontbijtsessie staat de monitoring van het schoolbeleid centraal. We kunnen immers binnen onze school wel prachtige doelstellingen voorop stellen, maar hoe kunnen we weten of we die ook bereiken of zelfs maar de juiste richting uitgaan? Tijdens deze sessie krijgt u een basiskennis en –vaardigheden aangereikt om te werken met indicatoren, een zeer praktisch instrument om de vinger aan de pols van uw schoolbeleid te houden.

We gaan hier ook onmiddellijk mee aan de slag, zodat u de sessie verlaat met een direct bruikbare aanzet om hier binnen uw school mee verder te gaan. Inspiratie gegarandeerd, dus!

Sessie 4: in team leren

Mensen laten groeien, laten leren, ondersteunen in het zetten van een volgende stap, dat doet u dagdagelijks in uw school. Zeker met uw leerlingen, maar ook met uw team?

We gaan aan de slag en zoeken samen antwoorden op volgende vragen: Wanneer leren mijn teamleden van elkaar, aan welke voorwaarden dien ik te werken om kennis en expertise maximaal door mijn school te laten stromen? En hoe kan ik hierop als directeur inspelen?

Doelgroep

De ontbijtsessies zijn gericht op directeurs, adjunctdirecteurs, zorgcoördinatoren en beleidsondersteuners (leidinggevenden) uit het basisonderwijs en secundair onderwijs.

Per sessies zijn er slechts 20 plaatsen, snel inschrijven is dus de boodschap.

Data

De ontbijtsessies voor basisonderwijs nemen plaats op 

 • 23 februari 2018
 • 26 maart 2018
 • 26 april 2018
 • 24 mei 2018

De ontbijtsessies voor secundair onderwijs nemen plaats op 

 • 2 maart 2018
 • 27 maart 2018
 • 30 april 2018
 • 1 juni 2018

Locatie

De locaties liggen nog niet definitief vast maar nemen plaats in Antwerpen-centrum.

Na inschrijving ontvangt u snel de locatie(s).

Inschrijven

Ik schrijf me in voor de ontbijtsessies