Stappenplan voor Spijbelopvolging provincie Antwerpen

Spijbelactieplan schema

Het 'Stappenplan voor Spijbelopvolging Antwerpen' werd geactualiseerd en beoogt een integrale benadering en aanpak van de spijbelproblematiek over de hele provincie Antwerpen.

Het voorbije schooljaar is binnen het provinciaal netwerk "Samen tegen Schooluitval", in samenwerking met CLB, Centraal Meldpunt, politie, parket en OCJ, een inhoudelijke actualisatie gebeurd van het Stappenplan voor Spijbelopvolging.

De inhoud is gebaseerd op reeds bestaande "Stappenplan voor Spijbelopvolging stad Antwerpen". Het stappenplan beoogt een integrale benadering en aanpak van de spijbelproblematiek over de hele provincie Antwerpen.

Voor de scholen en partners binnen stad Antwerpen zijn er geen relevante wijzigingen in het bestaande spijbelactieplan.

Er werden een aantal inhoudelijke wijzigingen en nuanceringen gedaan. Het uitgewerkte stroomdiagram en bijhorende brochure worden verspreid over de hele provincie vanaf september 2017. Ook zullen er informatiemomenten georganiseerd worden per arrondissement.

De brochure en het schema kan u ook steeds vinden op de pagina van het Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP).