Stel uw school kandidaat voor Kaap

Wilt u anderstalige ouders van kinderen op uw school de kans geven Nederlands te leren? Wilt u hen nauwer betrekken? Dan is Kaap het project voor uw school.

Kaap brengt twee keer per week een gespecialiseerde leerkracht op school. Hij/zij heeft een erkenning om les te geven aan anderstaligen (NT2-leerkracht).

De lessen zijn bedoeld voor anderstalige ouders met kinderen op uw basis-, of secundaire school (enkel eerste graad secundair). Ze krijgen Nederlandse les over onderwerpen die aansluiten bij de school en organiseren een project. Op die manier worden de ouders betrokken bij de school. Tegelijkertijd krijgt het schoolteam meer ervaring in de communicatie met anderstalige ouders.

Iedere groep werkt gedurende het schooljaar met dezelfde lesgever. Verder krijgen de Kaapscholen begeleiding van een onderwijsopbouwwerker van De Schoolbrug. Indien nodig zorgt de Schoolbrug voor vrijwilligers voor de opvang van jonge kinderen van de deelnemende ouders.

Wilt u uw school kandidaat stellen?

Lees dan eerst het reglement:

Kandidaatstellingen voor schooljaar 2017-2018 kunnen ingediend worden tot en met 17 februari 2017. 

Hoe? Kandidaatstellingen gebeuren via een online formulier op de Onderwijsdatabank.