Veilig in beweging: een participatief traject

Om verkeersveilig gedrag te stimuleren gaat Onderwijsbeleid met scholen de dialoog aan. Wat vinden scholen belangrijk? Met welke verkeersproblemen worden scholen geconfronteerd? Welke aspecten en gedragingen willen scholen graag aanpakken?

'Veilig in het verkeer' betekent: situaties kunnen ‘lezen’, anticiperen op onverwachte hindernissen en rekening houden met anderen. Dat is complexer dan louter kennis van de verkeersregels.

Participatief traject

Onderwijsbeleid wil met het schoolteam, de leerlingen, de ouders en de buurtbewoners van de school in dialoog gaan. Samen wordt dan een participatief traject uitgewerkt. In dit traject wordt niet enkel de school betrokken maar ook professionele partners zoals bijvoorbeeld de lokale politie, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, verkeerseducatieve trajecten zoals “10 op 10” van de Provincie Antwerpen.

Het resultaat van dit participatief traject kan alle vormen aannemen: een filmpje, een zelf ontwikkeld spelprogramma, een tof lessenpakket, ... Het doel is steeds om een veiligere verkeersomgeving in de omgeving van de school en daarbuiten te realiseren.

Zowel bassischolen als scholen uit het secundair onderwijs kunnen zich hiervoor engageren. 

Wil uw school ook graag werken rond verkeersveiligheid?

neem contact met ons op!