Vertaalbank met standaardboodschappen in 14 verschillende talen

Wil u graag ouders een brief sturen, maar is het voor sommige ouders (nog) te moeilijk om de boodschap in het Nederlands te begrijpen? Dan kan de vertaalbank een handig hulpmiddel zijn! In de vertaalbank vindt u een aantal standaardboodschappen in het Nederlands met hun vertaling in 14 talen. Het gaat om een uitnodiging voor het oudercontact, info over te laat komen en gewettigde afwezigheid, betaling van het schoolgeld, info over de schooltoelage en de te verwachten inschrijvingen van broers en zussen.

U kan in deze standaardboodschappen de data, locaties en contactgegevens zelf aanpassen. De vertaalbank en alle uitleg over hoe ze te gebruiken, vindt u in de Onderwijsdatabank bij formulieren. 

Vertaalbank

Opgelet! U kan de vertaalbank enkel raadplegen via de formulieren van uw school. 

 

De vertaalbank is een actie van Prevent dat past binnen het lokaal actieplan Ouderbetrokkenheid