"Zet in op schoolontwikkeling en verhoog zo de kansen van uw leerlingen"

Alle kinderen verdienen gelijke onderwijskansen. Daarom ontwikkelde Onderwijsbeleid een werkkader om aan schoolontwikkeling te doen. Op basis hiervan worden Antwerpse scholen op maat begeleid om verschillende aspecten van hun organisatie verder te ontwikkelen. Door dit te doen hoopt Onderwijsbeleid om het welbevinden van de leerlingen te verhogen en een betere doorstroming naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt te realiseren. Een sterke school zet immers sterke prestaties neer. In een gesprek met Koen Duerinck, medewerker schoolontwikkeling, gaan we dieper in op één van de vele manieren waarop Onderwijsbeleid scholen hierbij ondersteunt.

Antwerpse schoolteams staan voor tal van uitdagingen. Scholen kunnen een beroep doen op heel wat partners met expertise om echte onderwijskansen te creëren in een grootstedelijke context. Wat bieden jullie aan?

Koen Duerinck: “Samen met enkele onderwijspartners zijn we op zoek gegaan naar hoe scholen de leerprestaties en het welbevinden van hun leerlingen kunnen verhogen. Hieruit is het werkkader schoolontwikkeling ontstaan, dat uit 4 onderdelen bestaat: organisatiebetrokkenheid, continue transparante dialoog, monitoring & evaluatie en sociaal leren. Ons concept bouwt voort op bevindingen van het project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (PIEO). Onderwijsbeleid en haar partners gebruiken het werkkader voor organisatieontwikkeling in Antwerpse scholen, maar het zou in feite voor elke organisatie ingezet kunnen worden.”

De projecten die binnen het werkkader vallen kunnen dus best uiteenlopend zijn. Hoe weten scholen waarvoor ze een beroep kunnen doen op jullie begeleiding?

Koen Duerinck: “Scholen kunnen met al hun vragen bij ons terecht. Alle vragen worden in het team besproken en vervolgens gaan twee medewerkers in gesprek met de school. Dit noemen we een ‘vraagverheldering’. Vanuit de bevindingen hiervan werken we een ondersteuningsvoorstel op maat uit. Dit kan heel veel richtingen uit: zo werken we bv. aan leiderschap via directiecoachings, proberen we het samenwerkingsklimaat tussen leerkrachten positief te beïnvloeden door middel van feedbackopleidingen of zetten we in op het sociaal leren binnen de school, enz.”

Ondersteunen jullie scholen ook in het voeren van een goed schoolbeleid?

Koen Duerinck: “Absoluut! We deden al verschillende projecten waarbij we de scholen begeleiden in het uitwerken van een schoolbeleid rond een bepaald thema, zoals welbevinden of taal. Dat laatste was een interessant project: de school wou al jaren een taalbeleid uitwerken in het kader van haar GOK-cyclus, maar raakte er maar niet op georganiseerd. Wij hielpen die school stap voor stap om structuur te krijgen in de vele meningen binnen het schoolteam en een lijn te krijgen in het proces tijdens de vele vergadermomenten. We hielpen iedereen rond de tafel om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.

“Hoe we dat deden? In de eerste plaats stonden we stil bij wat de school precies onder een taalbeleid verstond. Vervolgens formuleerden we van daaruit de doelstellingen die de school wou bereiken. Hierbij betrokken we het hele team.”

Hoe zorg je ervoor dat die gezamenlijke visie ook in de praktijk wordt omgezet?

Koen Duerinck: “We hielpen het team zich te organiseren in kleinere projectteams om zo stap voor stap belangrijke mijlpalen te bereiken. Hierbij maakten we goede afspraken met de directie, zodat de verschillende projectteams het mandaat kregen om beslissingen te nemen. Dit is erg belangrijk. We zorgen er dus voor dat ze intensief samenwerken in projectvorm en zo zeer gericht hun doelstellingen gaan realiseren.”

Heeft u een gouden tip voor scholen?

Koen Duerinck: “Zeker! Doe niet alles tegelijk. Verdeel grote uitdagingen in kleinere en realiseerbare oplossingen. We moeten ons ervan bewust zijn dat er binnen scholen vaak zoveel is dat operationeel in orde gebracht moet worden dat er daarnaast dikwijls weinig ruimte is voor nieuw beleid. Het is dus belangrijk om die ruimte zo effectief mogelijk in te vullen. Er wordt immers veel van scholen verwacht. We helpen hen dan ook graag om hun prioriteiten scherp te stellen. ”

Contacteer ons

Zin om samen aan de slag te gaan? Aarzel niet en stuur ons een e-mail op schoolontwikkeling@stad.antwerpen.be.

Maandelijks laten we een medewerker van het team schoolontwikkeling aan het woord over één van zijn of haar projecten. Koen beet de spits af.