In de kijker

Dag van de Ouder 2017

Uw school is vruchtbare grond voor de groei en bloei van uw leerlingen. Organiseer een Dag van de Ouder op uw school en pluk de vruchten van uw samenwerking. Want groeien doen we samen. 

Naar een verbindend en herstellend schoolklimaat

U vindt op deze pagina praktische informatie over de bijeenkomsten voor schooljaar 2017-2018 en links naar het materiaal van afgelopen periode.

Nieuws

wo, 11/05/2016 - 16:37
DocAtlas stelde voor basisscholen met anderstalige nieuwkomers twee pinterestborden samen met materialen en methodes om met nieuwkomers aan de slag te gaan
wo, 11/05/2016 - 15:52
In oktober – november 2016 wil het LOP Antwerpen basisonderwijs een onthaaltraject aanbieden voor scholen en AN-leerkrachten die hun kennis en ervaring in het werken met anderstalige nieuwkomers willen uitbreiden. Hiervoor zijn we op zoek naar peter/meterscholen die hun ervaring kunnen delen.
vr, 15/04/2016 - 14:19
VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) ontwikkelde een leerlijn voor veilig wandelen en fietsen in het verkeer. Zowel voor stappers als voor trappers is er en eindtoets. 
do, 14/04/2016 - 12:02
Asielzoekers of vluchtelingen die in België verblijven, kunnen last hebben van hun psychisch of emotioneel welzijn door traumatisering en/of gedwongen migratie. Deze mensen zijn gevlucht uit hun land van herkomst, en hebben daar vaak ernstige oorlogs- of andere traumatische ervaringen meegemaakt. Om deze extra hulpvragen te kunnen opnemen, heeft minister Vandeurzen beslist om 9 CGG en Solentra tijdelijk te versterken.
do, 14/04/2016 - 11:19
In de infogids 'Voor het eerst naar school' van Atlas - Inburgering staat informatie over een school zoeken voor anderstalige, minderjarige nieuwkomers en hun ouders. Ouders krijgen er ook een antwoord op de meest gestelde vragen. Wanneer is het vakantie? Moet mijn kind naar de dokter op school? Wat is het CLB? Hoe kan ik volgen wat er op school gebeurt?
vr, 08/04/2016 - 11:19
Zoekt u opvang tijdens de zomervakantie voor uw (schoolgaand) kind? Als school krijgt u ongetwijfeld vragen van ouders over vakantieopvang voor hun kind(eren). Heel wat partners bieden vakantiepret tijdens de zomermaanden.
do, 31/03/2016 - 16:37
Alle ouders die een kind wilden aanmelden dat voor het eerst naar de kleuter- of lagere school gaat of dat van school wil veranderen, konden dat doen tijdens de aanmeldperiode die liep van 5 tot en met 26 februari tot 17 uur. Kinderen aanmelden voor een school waar al een broer of zus is ingeschreven of waar een van de ouders werkt, kon gebeuren van 5 tot en met 19 januari. De aanmeldingen zijn zonder problemen verlopen. De resultaten van de twee aanmeldperiodes zijn intussen gekend. 
do, 24/03/2016 - 15:08
Uw school doet heel wat inspanningen om kinderen zoveel mogelijk leerkansen te geven. Het is niet altijd eenvoudig om dit duidelijk te maken aan de ouders van uw leerlingen. Daarom geeft Onderwijsbeleid Antwerpse scholen graag een duwtje in de rug. De presentatie en het draaiboek dat we ontwikkelden kan u gebruiken om uw verhaal te ondersteunen. 
di, 15/03/2016 - 14:34
Kinderen kunnen van alles doen thuis, in de sport- of jeugdclub, een culturele of andere activiteit. In onze stad zijn er honderden mogelijkheden. Toch vinden niet alle ouders en kinderen de weg naar een vrijetijdsbesteding. Jessi Taverniers, coördinator van de vrijetijdsbemiddelaars vertelt ons hoe zij met haar team volwassenen en kinderen ondersteunt in hun zoektocht.
ma, 07/03/2016 - 15:16
Omdat het niet altijd eenvoudig is om gerichte hulpverlening en ondersteuningsdiensten terug te vinden, werd een overzicht van de Antwerpse onderwijs-ondersteunende diensten en aanbod gebundeld.

Pagina's