Sociaal tolken en vertalen

Atlas, sociaal tolken en vertalen zorgt ervoor dat de diensten en organisaties door middel van sociaal tolken en vertalen efficiënter kunnen communiceren met anderstaligen.

Atlas, sociaal tolken en vertalen maakt deel uit van Atlas, integratie en inburgering Antwerpen
Alle tolken en vertalers werken op freelancebasis voor onze dienst.

Voor wie is het aanbod? 

Specifiek voor onderwijs: scholen gelegen in de stad Antwerpen, CLB’s, de Schoolbrug, …
Verder voor alle sociale - en openbare dienstverlening en besturen zoals stedelijke diensten, welzijnsorganisaties, ziekenhuizen … gevestigd in Antwerpen (+ districten).

Engagement

Kostprijs: scholen en onderwijsinstellingen zijn vrijgesteld van retributie. Atlas sociaal tolken en vertalen staat in voor de tolkkost en vertaalkost. Voor een volledige en actueel overzicht van onze tarieven kan je contact opnemen met onze dienst. 

Tolken

  • Afspraken worden eerst vastgelegd met ouders, pas daarna kan een tolk worden aangevraagd;
  • Het achter elkaar plannen van gesprekken in dezelfde taal (bv. bij ouderavonden) is ook mogelijk
  • Het aanvragen van tolken gebeurt via het online formulier
  • We vragen aandacht voor stiptheid en tracht een laattijdige annulering te vermijden (minder dan 24 uur op voorhand) want de tolk wordt bij een laattijdig annuleren vergoed voor de volledig aangevraagde tolktijd
  • Feedback aan Atlas, sociaal vertalen en tolken is mogelijk indien nodig of gewenst
  • Alle ommunicatie verloopt uitsluitend via Atlas, sociaal tolken en vertalen (en niet via de tolk).

Vertalen

  • Voor vertalingen van het Nederlands naar een andere taal ifv communicatie naar ouders (bv folders, flyers en standaard brieven aan ouders)
  • Voor het toelichten van vakjargon (bv. Babbelmomenten)
  • Het aanvragen van vertalers gebeurt via het online formulier

Aankondigen tolk op school

Heeft u een tolk aangevraagd en wilt u dit ook communiceren naar de ouders in hun eigen taal? Dat kan, via onderstaande brochure voor ouders vertaald in 16 talen.

Nederlands Albanees Arabisch Bulgaars
Chinees Dari Engels Farsi
Frans Pools Portugees Roemeens
Russisch Servo-Kroatisch Spaans Turks

Labels

Dienstverlening 
Beleidsthema's