Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP)

CMP is een netoverkoepelend CLB-project dat een centrale rol opneemt in de aanpak van jongeren in een risicovolle situatie in Antwerpen. De Antwerpse spijbelcel maakt hier deel van uit. Het Meldpunt is ingebed in de afdeling onderwijsbeleid van de stad Antwerpen en werkt samen met een uitgebreid netwerk van partners in onderwijs, welzijn en justitie.

Begeleiding van jongeren in een risicovolle situatie

CMP is de draaischijf in de begeleiding van jongeren uit basis en secundair onderwijs in een risicovolle situatie in Antwerpen. Het Meldpunt ondersteunt hulpverleners in onderwijs, welzijn en justitie.

De kerntaken van het Centraal Meldpunt:

  • Registratie van de hulpverleningstrajecten van jongeren in een risicovolle situatie.
  • Informeren van de betrokken hulpverleners zodat zij preventief aan de slag kunnen.
  • Aanmelders adviseren over de begeleiding van de jongere.
  • Doorverwijzen van de jongere naar een coachings- of opvangproject, indien nodig.

Het Meldpunt fungeert als centraal aanspreekpunt voor jongeren die dreigen uit te vallen in onderwijs of voor wie het onderwijstraject ernstig bedreigd is omwille van gedragsproblemen, socio-emotionele problemen, crimineel gedrag, spijbelgedrag, …

Netwerk

CMP vormt de ingangspoort voor verschillende opvang- en coachingsprojecten binnen het spijbelactieplan. CMP optimaliseert trajecten voor jongeren door middel van samenwerking met Psychiatrie, Bijzondere jeugdzorg, Jongerenwelzijn ( Sociale Dienst Jeugdrechtbank, Gemeenschaps- en Federale Jeugdinstelling, ..), VDAB, Huizen van het Kind,...

In het kader van het decreet Integrale Jeugdhulp werkt CMP samen met partners uit Bijzondere Jeugdzorg om het vernieuwde Antwerpse hulpverleningslandschap in kaart te brengen. Om de ongekwalificeerde uitstroom te verlagen werkt CMP samen de Leerloopbaanadviseurs.

Jongere aanmelden 

Partners kunnen aanmelden bij CMP via de Onderwijsdatabank

Themadossier: Tucht