Leerloopbaanadviseurs

De leerloopbaanadviseurs bieden ondersteuning aan onderwijsprofessionals (CLB’s, leerlingbegeleiders,…) en hulpverleners uit verschillende sectoren rond leerloopbanen van jongeren tot en met 25 jaar. 

De adviseurs maken deel uit van het ‘Netwerk Leerloopbanen’, samen met het Centraal Meldpunt voor risicojongeren en het Ondersteuningsnetwerk Onderwijs-Jeugdzorg.

Wat doen de leerloopbaanadviseurs? 

  • Gerichte informatie bieden over de onderwijsmogelijkheden in basis en secundair onderwijs, onderwijswetgeving, instroomcriteria,…
  • Adviezen geven over leerloopbaantrajecten op maat 
  • Activeren van een netwerk om de jongere maximaal te ondersteunen in zijn of haar leerloopbaantraject en de regie van dit netwerk behouden
  • Werken aan een sector overschrijdend netwerk van partners (VDAB, OCMW, Onthaalbureau Inburgering,…) zodat het principe van warme overdracht zo goed mogelijk toegepast kan worden

Met welke vragen kan u bij hen terecht? 

  • Schoolloze kinderen en jongeren 
  • Jongeren met een complexe schoolloopbaan
  • Jongeren die vroegtijdig de school verlaten zonder kwalificatie
  • NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training) 

De leerloopbaanadviseurs volgen het traject van jongeren tot ze een (studie)kwalificatie behaald hebben of er een warme overdracht werd gerealiseerd.