Spijbelaanpak

Spijbelen is meer dan ongewettigd afwezig zijn. Vaak zit er een complex verhaal achter van schoolmoeheid, problemen thuis, grensoverschrijdend gedrag,… Daarom is het belangrijk om spijbelgedrag snel op te sporen en spijbelaars van nabij op te volgen om erger te voorkomen. 

Spijbelaars opvolgen: het Antwerps Spijbelactieplan

Wanneer een jongere ondanks een snelle detectie en een goede opvolging door het schoolteam en het CLB toch hardnekkig spijbelt of ander probleemgedrag vertoont, kan hij of zij op vraag van het CLB of door de school aangemeld worden bij het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren. Het meldpunt beschikt over een breed netwerk van partners in de welzijnssector, politie en parket. De rol van elke partner in de opvolging van hardnekkige spijbelaars is omschreven in het Antwerps stappenplan spijbelopvolging. Het stappenplan geeft schematisch weer welke mogelijke trajecten kunnen afgelegd worden met een spijbelende jongere.

Spijbelactieplan schema

(klik op de afbeelding om de spijbelbrochure te openen)

Spijbelpreventie

Om de Antwerpse spijbelproblematiek in kaart te kunnen brengen registreert het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren (CMP) samen met de Antwerpse CLB’s het spijbelgedrag in alle Antwerpse scholen. Wie meer dan tien halve dagen ongewettigd afwezig is, wordt geregistreerd. Deze gegevens zijn terug te vinden in het jaarlijks spijbelrapport. 

Naast het algemene spijbelrapport ontwikkelt CMP per school (basis en secundair) ook een individueel spijbelrapport. Deze ‘spijbelspiegel’ is een handig instrument voor elk schoolteam dat het spijbelbeleid van zijn school onder de loep wil nemen en wil bijsturen. De spijbelambtenaar begeleidt dit proces. De spijbelrapporten vindt u op onze pagina jaarrapporten.

Spijbelambtenaar

De spijbelambtenaar begeleidt en ondersteunt het proces van de schoolontwikkeling mbt het thema spijbelen. Dankzij een goed afgestemd, intern spijbelbeleid wordt het spijbelgedrag gereduceerd. De spijbelambtenaar is een procesbegeleider die valkuilen en krachten kan benoemen en goede praktijken kan aanreiken. 

Meer info?

Voor al uw vragen over het thema spijbelen, informatie over en begeleiding bij de uitbouw van een spijbelbeleid in uw school of een spijbelspiegel van uw school te ontvangen, neemt u contact op met de spijbelambtenaar.

Voor informatie, advies of een doorverwijzing van een leerling met spijbelgedrag kan u terecht op de pagina van Centraal Meldpunt.

Labels

Dienstverlening 
Beleidsthema's