Tips voor oudercontacten

 

Voor veel ouders is het oudercontact, na het rapport, de belangrijkste vorm van communicatie met
de school. Toch lopen die contacten niet altijd vlot. Soms zitten leerkrachten en ouders achteraf met
een ontevreden gevoel. Vaak heeft dat te maken met misverstanden of verkeerd begrepen gedrag,
Als ouders en leerkrachten goed kunnen samenwerken is zo een bijeenkomst een leerzame ervaring
voor álle partijen.

De Checklist oudercontact is een instrument van Klasse dat ouders kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op een oudercontact.

Labels

Dienstverlening 
Beleidsthema's