Inspiratiedag ‘Betrokken ouders, sterke scholen’

De inspiratiedag ‘Betrokken ouders, sterke scholen’ had als doel om met leerkrachten na te denken hoe ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen te betrekken.

In de voormiddag nam professor Hilde Colpin (KUL) het woord. Zij besprak het wetenschappelijk onderzoek over het belang van ouderbetrokkenheid voor het leren en welbevinden van kinderen en over het bevorderen van ouderbetrokkenheid, met de focus op kansarme groepen.

In de namidddag benadrukt Ludo Heylen (KUL - CEGO) het belang van de leraar. De leerkracht doet er toe en kan echt het verschil maken voor de leerlingen.

Beide plenaire sessies werden verder uitgediept in workshops, ervaringsverhalen en panelgesprekken:

  • Toolbox onderwijs (Gerrit Bernaerts en Kim Anthoni) (link naar de toolbox)
  • Panelgesprek ‘Zullen we huiswerk afschaffen?’ (Boris Mets, Brigitte Lissens, Evi Demaret, Katelijne Thys, Tom Hancké, Carolin Verfailli en moderator Jan Staes)
  • Een taalproject als brug tussen ouders en school: ‘Bewegen en spelen zijn Toverbolwoorden’ (Tanja Lens en Wendy De Smet)
  • Entercultureel: wat verbindt mensen in onze cultureel diverse samenleving? (Joke Simons) http://entercultureel.khm.be/
  •  7 dimensies van ouderbetrokkenheid (Elke Govaerts) Powerpointpresentatie 7 dimensies
  • Door middel van het participatiehuis aan ouderparticipatie werken (expertisecentrum ouderbetrokkenheid)

Toelichting: http://www.ouderbetrokkenheid.be/sites/default/files/pdf/Participatiehuis%20en%20Ouderbetrokkenheid%20als%20basis.pdf

Visuele voorstelling: http://www.ouderbetrokkenheid.be/sites/default/files/pdf/PARTICIPATIEHUIS%20met%20watermerk_0_0.pdf

  • De leerkracht als mede-opvoeder? Oplossingsgericht begeleiden (Sven Bussens)      http://www.stop4-7.be/
  • Basisschool De Puzzel: Ouderbetrokkenheid vraagt een ouderbeleid (Karen Ooms en Katelijne Thys)
  • Praattafel: cultuur als middel om ouderbetrokkenheid te bevorderen (Samira Azeroual, Josephine Schreibers, Chris Van Vliet, Ilse Delmeire, Odette Peterink en moderator Jan Staes)

Labels

Dienstverlening 
Beleidsthema's