Lokaal actieplan ouderbetrokkenheid

Als lid van de Prevent-stuurgroep in het kader van het Europese project Urbact engageerden we ons om een lokaal actieplan uit te werken voor de stad Antwerpen wat betreft ouderbetrokkenheid. In dit plan verzamelen we concrete beleidsacties die gebaseerd zijn op een doordachte beleidsvisie op het thema ouderbetrokkenheid

Labels

Dienstverlening 
Beleidsthema's