Leningen

De stad Antwerpen heeft voor de schooljaren 2014-2015 tot 2018-2019 een budget vrijgemaakt van € 2.000.000 en stelt dit ter beschikking van de schoolbesturen. De stad Antwerpen gebruikt dit budget om leningen te verstrekken aan scholen met vestiging op het grondgebied van de stad Antwerpen. Deze leningen kunnen gebruikt worden voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van klaslokalen in het kader van nood- of spoedcapaciteit of om bestaande capaciteit te behouden.

De toekenning van de leningen wordt gespreid over meerdere jaren volgens de behoeften van de scholen. Per vestigingsplaats kan er een lening worden toegekend voor een maximumbedrag van € 50.000. Elke kleuterschool, lagere school of basisschool uit het gewoon of buitengewoon onderwijs, gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen, komt hiervoor in aanmerking. 

Omdat het stedelijk onderwijs reeds een dotatie voor investeringen van de stad Antwerpen ontvangt, kunnen zij geen gebruik maken van deze lening.

Onderwijsbeleid staat in voor een vlotte verwerking van de leningaanvragen. Deze kunnen digitaal ingediend worden via het aanvraagformulier.

Indien er zich problemen zouden voordoen bij het invullen van het aanvraagformulier staan wij graag klaar om u daar bij te helpen.

Meer info over de voorwaarden van de leningaanvraag zijn terug te vinden in het reglement.

Labels

Dienstverlening 
Onderwijsniveau