Evaluatie crisisoefening

Bedankt voor uw deelname aan de crisisoefeningen.

We vinden het belangrijk om te weten hoe u de oefeningen heeft ervaren zodat we deze beter kunnen afstemmen op de reëele noden van scholen. Het evaluatieformulier is anoniem. Voor vragen of extra info neemt u best contact met ons op via crisisondersteuning.scholen@stad.antwerpen.be of via 03 338 33 40.