Aanbod traumabehandeling voor vluchtelingen

Asielzoekers of vluchtelingen die in België verblijven, kunnen last hebben van hun psychisch of emotioneel welzijn door traumatisering en/of gedwongen migratie. Deze mensen zijn gevlucht uit hun land van herkomst, en hebben daar vaak ernstige oorlogs- of andere traumatische ervaringen meegemaakt. Om deze extra hulpvragen te kunnen opnemen, heeft minister Vandeurzen beslist om 9 CGG en Solentra tijdelijk te versterken.

De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) bieden therapeutische behandeling bij ernstige psychische problemen en trauma, ook voor asielzoekers en vluchtelingen. Indien u in contact met vluchtelingen psychische problemen opmerkt, kan u best het lokale CGG raadplegen. In elke regio zijn er afspraken gemaakt tussen de CGG onderling en Solentra, een psychiatrische dienst met grote expertise in traumabehandeling bij vluchtelingen. Afhankelijk van de regionale afspraken worden vragen naar therapie of naar ondersteuning van andere hulpverleners door het CGG zelf opgenomen of toegeleid naar de juiste organisatie.

Labels

Dienstverlening 
Beleidsthema's