Lerend Netwerk Omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas

In het najaar van 2016 organiseert het Netwerk rond Inclusie 2 lerende netwerken voor leerkrachten basis en secundair uit het regulier onderwijs én 3 lezingen met de focus op omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas. De 3 lezingen staan open voor alle geïnteresseerden.

Lerende netwerken

De lerende netwerken zijn voor een beperkt aantal deelnemers zodat sterke interactie mogelijk wordt. De groepen komen 3 keer samen met een zelfde dagverloop. Van de deelnemers aan de lerende netwerken wordt aanwezigheid op de 3 halve dagen verwacht (zowel voor de sessies in de werkgroep als voor de lezingen).

In de werkgroepen worden eigen contexten, vragen besproken. Ze gaan aan de slag rond gezamenlijk geformuleerde doelstellingen.

De groepen worden begeleid door:

 • Heidi Adriaensen - Artesis Plantyn Hogeschool
 • Ingrid Verbeek - Centraal Meldpunt voor Risicojongeren
 • Sigi Nauwelaers - Stedelijk onderwijs
 • Jan De Vos - Onderwijsbeleid Antwerpen

Inspirerende sprekers

Om de blik te verruimen is er telkens een lezing met een interessante spreker die vanuit hun expertise, maar trouw aan de focus, de aanwezigen verrijken. De lezingen staat open voor alle geïnteresseerden. 

Om de spreker en het publiek zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, is de sessie in de voormiddag gericht op lager onderwijs, in de namiddag op secundair onderwijs.

De sprekers

Data

Programma basis

 • 8.30 - 8.45 uur Onthaal deelnemers werkgroep
 • 8.45 - 10.15 uur Lerend netwerk lager onderwijs (werkgroep)
 • 10.15 - 10.30 uur Pauze (onthaal voor de lezing vanaf 10.00 uur)
 • 10.30 - 12.00 uur Lezing met focus op lager onderwijs (gastspreker)

Programma secundair

 • 12.30 - 13.00 uur Onthaal 
 • 13.00 - 14.30 uur Lezing met focus op secundair onderwijs (gastspreker)
 • 14.30 - 14.45 uur Pauze
 • 14.45 - 16.15 uur Lerend netwerk secundair onderwijs (werkgroep)

Deelname aan het lerend netwerk en/of lezingen is gratis.

U kan zich niet langer inschrijven voor deze studiedagen.

Doelgroep Lerend netwerk

De deelnemers zijn geïnteresseerd en willen werken rond eigen leervragen. Ze worden door hun organisatie/school gesteund en delen actief opgedane kennis en ervaring met hun collega’s.

Binnen de werkgroepen ligt de nadruk op interactie en samen nadenken. De aanpak in een lerend netwerk is een manier om eigen contexten veilig binnen te brengen, samen te analyseren en nadien te zorgen voor verdieping en kruisbestuiving. Vanuit een gezamenlijke interesse worden doelbewust kennis en ervaringen gedeeld. Zo worden nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen ontwikkeld en leert men beter omgaan met moeilijk gedrag in de klas.

De deelnemers aan het lerend netwerk bepalen zelf mee de richting en de werkwijze.

Organisatie

Deze studiedagen worden georganiseerd door het Netwerk rond Inclusie.