Kleuteronderwijs

Merkt u bij ouders op school veel vragen rond gebruik van internet, smartschool,…? Geven ze aan dat ze hun kinderen niet kunnen helpen op de computer? Hebben ouders moeilijkheden om grenzen in internetgebruik aan te geven? Kunnen ouders niet overweg met smartschool, bingel,…?
Uw school is vruchtbare grond voor de groei en bloei van uw leerlingen. Organiseer een Dag van de Ouder op uw school en pluk de vruchten van uw samenwerking. Want groeien doen we samen. 
Wie een uitstap met de klas plant, kan daarvoor subsidies en financiële tussenkomsten krijgen. Dien tijdig uw aanvraag in via de Onderwijsdatabank.
Louis, een kleuter met een lichamelijke beperking wordt met open armen ontvangen in de kleuterklas. Dankzij de inzet van verschillende partijen krijgt hij hier een plaats.
Kleutertjes elke dag opnieuw ‘bij de les’ krijgen? Deze juf speelt het keer op keer klaar door hun dag interactief én goed gestructureerd te laten starten.
  
  
NEEM DEEL AAN HET SCHOLENOVERLEG SPORT EN GEZONDHEID OP SCHOOL IN UW DISTRICT OF WIJK.

NEEM DEEL AAN HET SCHOLENOVERLEG SPORT EN GEZONDHEID OP SCHOOL IN UW DISTRICT OF WIJK.
Alle 60 boeken werden ondertussen aangevraagd waardoor het formulier niet langer kan ingevuld worden. Bedankt voor uw interesse!
Jef Clement beschrijft coaching als het uitlokken en begeleiden van leren. Laat dat nu zijn waar het in onderwijs om draait, ook bij onze eigen medewerkers.
Dit schooljaar organiseert Onderwijsbeleid Antwerpen gratis praktijkgerichte werksessies in het kader van het alternatief taaltraject. Deze organiseren we in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO KU Leuven), een organisatie met jarenlange expertise inzake professionalisering van individuele klasleerkrachten.
In onze samenleving speelt technologie een steeds grotere rol. Terwijl de informatietechnologische revolutie haar hoogtepunt nog lang niet bereikt heeft, leiden ook de bio- en nanotechnologie tot steeds meer doorbraken die grote invloed hebben op mens en maatschappij. 

Pagina's