Lerarenopleiding

Een technische opleiding is nog vaak onbekend of onbemind bij ouders, leerkrachten en jongeren. Er zijn heel veel opleidingen en het is moeilijk door het bos de bomen te zien, laat staan om een juiste, gerichte studiekeuze te maken.
Zijn jongeren met een Marokkaanse achtergrond minder gemotiveerd om goede schoolresultaten te halen? Wat verwachten ouders van de school? Hoe zit het met de ouderparticipatie? Welke factoren zijn bepalend voor een succesvolle leerloopbaan?
Het is mogelijk om met álle leerlingen – ook die met een beperking – aan de slag te gaan in het reguliere onderwijs. Dat beweren niet alleen Youssef en Alexandra, twee leerlingen met een beperking.
Gewoon? Dat bestaat eigenlijk niet. Iedereen is anders. Iedereen is buitengewoon. En dat zorgt ervoor dat ook iemand met een beperking helemaal normaal is. Ook Gerrit, die kegeltjesdystrofie heeft en dus niet ziet wat jij ziet.
“Xaro is een kind als een ander”, vertelt zijn leerkracht uit het tweede leerjaar. En toch moest de mama van Xaro zoeken naar een school die het zag zitten om haar motorisch beperkt zoontje op te nemen.
Anderstalige nieuwkomers hebben het lang niet altijd even gemakkelijk. Ze dragen vaak een grote rugzak vol ervaringen mee, waardoor leren en lesgeven een andere aanpak vragen.
Talenten staan los van je origine. Die boodschap wil een ex-directeur met Marokkaanse roots duidelijk maken.
Een moeilijke onderwijsloopbaan, vol obstakels en getekend door een atypische thuissituatie, hoeft niet het einde te betekenen. Petra, de bijna afgestudeerde kleuteronderwijzers toont ons haar doorzettingsvermogen.
Aan welke leerkracht hebben jongeren nood. Jongens en meisjes – van de basisschool tot in het middelbaar – schetsen hun ideale leerkracht.
  
In basisschool De Schakel zetten ze in op een geïntegreerd evidence based leesbeleid. Een dat vertrekt van wat hun meertalige leerlingen écht nodig hebben en eindigt bij concrete lees- en leerwinst.
  

Pagina's