Secundair onderwijs

Op donderdag 8 december 2016 gaf hoogleraar en psycholoog Paul Verhaeghe een lezing over zijn zoektocht naar een nieuwe invulling van autoriteit in de onderwijscontext.
Klas Op Stap inspireert u voortaan via een pagina op Facebook. U ontdekt zo een rijk aanbod aan activiteiten, die de leefwereld van uw leerlingen vergroten. U krijgt er ook organisatorische tips. Like de KlasOpStap-pagina en bezorg uw leerlingen een onvergetelijke klasuitstap!
Wilt u anderstalige ouders van kinderen op uw school de kans geven Nederlands te leren? Wilt u hen nauwer betrekken? Dan is Kaap het project voor uw school.
Lezing: Taalonderwijs in de 21ste eeuw 'is iedereen nog mee?' door Kris Van den Branden
Het taalonderwijs staat in de 21ste eeuw voor een resem uitdagingen. Het moet alle leerlingen kansen bieden om de taalcompetenties te verwerven die in de samenleving van de 21ste eeuw van cruciaal belang zijn. Welke zijn die, en hoe kan daaraan optimaal gewerkt worden? 
Op maandag 24 oktober bogen meer dan tachtig deelnemers zich over de adviezen van onderzoeksgroep Rebel voor een Antwerp Children’s Zone. In vijf werkgroepen dachten ze na over de wenselijke vertaling van deze adviezen voor het Kiel.
In 2007 introduceerde Steven Vertovec de nieuwe term “superdiversiteit”. Superdiversiteit is ontstaan door veranderende migratiestromen en verwijst naar de interactie tussen veel factoren: etnische achtergrond, sekse, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie et cetera die bepalen waar, hoe en met wie mensen leven. Dat er sprake is van superdiversiteit in grote steden betekent dat er ook sprake is van superdiversiteit op scholen in grote steden.
Het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas verwent op woensdag 5 oktober, tijdens de dag van de leerkracht, alle leerkrachten, leerkrachten in opleiding, vrijwillige lesgevers, … die langskomen met één jaar gratis lidmaatschap.
Ook al is deelnemen belangrijker, winnen is toch zeker zo plezant. En winnen, dat is precies wat scholen doen die deelnemen aan de Dag van de Ouder. Niet zomaar een klein beetje, nee, ze realiseren winst op alle vlakken!
Ontdek de workshop 'Inspiratie overal!' tijdens de lerarendag van het Letterenhuis. De workshop moedigt jongeren van de derde graad BSO en TSO aan om hun eigen literaire en creatieve talenten te ontdekken. Ze gaan met tips van schrijver Ish Ait Hamou op zoek naar inspiratie en maken een literair-artistiek stuk.
Wie een uitstap met de klas plant, kan daarvoor subsidies en financiële tussenkomsten krijgen. Dien tijdig uw aanvraag in via de Onderwijsdatabank.

Pagina's