Secundair onderwijs

In het najaar van 2016 organiseert het Netwerk rond Inclusie 2 lerende netwerken voor leerkrachten basis en secundair uit het regulier onderwijs én 3 lezingen met de focus op omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas. De 3 lezingen staan open voor alle geïnteresseerden.
Stedelijke basisschool Het Talent kreeg gedurende drie jaar financiële ondersteuning voor hun STAM-schoolproject. Het schoolteam werd begeleid door de projectmedewerkers van Onderwijsbeleid Antwerpen. Directrice Nele Van den Bulck deelt de ervaringen die haar school heeft opgedaan.
IMS is een grote school op de Turnhoutsebaan met 620 leerlingen en 135 personeelsleden. De 99% allochtone leerlingen en 90% SES-leerlingen kleuren deze school. De leerlingen kunnen er terecht in ASO, TSO en BSO-richtingen. Dit jaar waren er meer dan 75 OKAN-leerlingen. Het IMS zette het afgelopen jaar grote stappen om ouders nog sterker te betrekken en te ondersteunen.
Het Xaverius college is een grote ASO-school in Borgerhout. De school focust op het opvoeden van jongeren tot bekwame, bewuste en bewogen mensen. In samenspraak met ouders wil de school jonge mensen helpen in hun groei naar volwassenheid.
Op 12 mei organiseerde Onderwijsbeleid samen met het netwerk rond Inclusie een studiedag voor leerkrachten, schoolteams en geïnteresseerden. Als centrale gast nodigden we de Nieuw-Zeelandse professor David Mitchell uit. Professor David Mitchell verzamelt onderwijsmethodes waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze leerwinst opleveren. Vanuit deze onderwijsmethodes konden leerkrachten stilstaan bij elementen uit hun eigen praktijk.
Een technische opleiding is nog vaak onbekend of onbemind bij ouders, leerkrachten en jongeren. Er zijn heel veel opleidingen en het is moeilijk door het bos de bomen te zien, laat staan om een juiste, gerichte studiekeuze te maken.
Elke schooldag een kwartiertje joggen: het loont. De kinderen van basisschool Kompas in Geel - die al een half jaar lang dagelijks een kwartiertje lopen - werden op de weegschaal gezet. De resultaten waren spectaculair. 70% van de kinderen met overgewicht had een lager BMI, én iedereen was aandachtiger in de les.
De zomerscholen bieden anderstalige nieuwkomers de kans extra Nederlands te leren in de maanden juli en augustus. Tijdens de zomer 2016 worden 10 zomerscholen voor anderstalige nieuwkomers georganiseerd. Drie zomerscholen hebben een aanbod voor leerlingen in het secundair onderwijs, zes zomerscholen richten zich tot anderstalige nieuwkomers uit het basisonderwijs. De focus ligt, behalve op de nederlandse taal, op kennismaking met het vrijetijdsaanbod in Antwerpen.
Leerspel over de boeiende wereld van de internationale handel, het vervoer en de logistiek
 
 
Asielzoekers of vluchtelingen die in België verblijven, kunnen last hebben van hun psychisch of emotioneel welzijn door traumatisering en/of gedwongen migratie. Deze mensen zijn gevlucht uit hun land van herkomst, en hebben daar vaak ernstige oorlogs- of andere traumatische ervaringen meegemaakt. Om deze extra hulpvragen te kunnen opnemen, heeft minister Vandeurzen beslist om 9 CGG en Solentra tijdelijk te versterken.

Pagina's