Themadossier

Naar een verbindend en herstellend schoolklimaat

U vindt op deze pagina praktische informatie over de bijeenkomsten voor schooljaar 2017-2018 en links naar het materiaal van afgelopen periode.

Schoolklimaat_tijdslijn

(Meer info over deze bijeenkomsten volgt via de nieuwsbrieven en op deze pagina)

Werken aan een verbindend en herstellend schoolklimaat is een centrale doelstelling voor de partnerscholen die zich geëngageerd hebben binnen het verbindend netwerk.

Onderwijsbeleid faciliteert de ontmoetingen en uitwisseling tussen de betrokken partners in het netwerk. Onderwijsbeleid brengt samen met partners nieuwe, innovatieve concepten en ideeën aan en stimuleren de samenwerking binnen het netwerk.

Onderwijsbeleid ijvert ervoor definitieve uitsluitingen te voorkomen zoals vooropgesteld in het tienpuntenplan van LOP Antwerpen. Het tienpuntenplan:

  1. Afstemming rond orde- en tuchtbeleid
  2. Herstelgericht werken
  3. Dialoog met leerlingen en ouders
  4. Versterking van scholen
  5. Tuchtprocedure
  6. Slaagkansen waarborgen
  7. Info over definitieve uitsluitingen
  8. Bemiddeling
  9. Kans op een plek in een nieuwe school
  10. Warme overdracht

Neem contact met ons op als u wil participeren aan of meer info wenst over het Verbindend Netwerk en het gevolgde actieplan.

                   

Netwerkkaart Uitvalpreventie

Overzicht van het ondersteunend aanbod van organisaties voor scholen en leerlingen in Antwerpen.
 

                   

Centraal Meldpunt voor Risicojongeren

CMP is een netoverkoepelend CLB-project dat een centrale rol opneemt in de aanpak van jongeren in een risicovolle situatie in Antwerpen.

                   

Ondersteuningsnetwerk Onderwijs - Jeugdzorg

Omkadering rond de begeleiding van jongeren met een moeizaam schoolverloop, uitval in onderwijs of de overgang naar tewerkstelling.

                   

Leerloopbaanadviseurs
 

Ondersteunen van onderwijsprofessionals en hulpverleners uit verschillende sectoren rond leerloopbanen van jongeren tot en met 25 jaar.

                   

Antwerp Children's Zone

De stad verandert, maar niet overal even snel.  In bepaalde wijken stellen de grootstedelijke uitdagingen zich nog scherper dan elders.

                   

Ouders op school

In Antwerpen zijn er tal van organisaties die iets te bieden hebben rond het werken met ouders rond verschillende thema's.

Materiaal en presentaties van de studiedagen in schooljaar 2016-2017

Informatie, powepoints en ander materiaal van studiedagen vindt u in de materialenbank onder het veld 'inspiratiedagen, studiedagen en lezingen'.