STAM-schoolprojecten: aanmeldingsformulier

U broedt op een onderwijs vernieuwend idee. U wil graag iets ondernemen om de leerprocessen van uw leerlingen te verrijken. En u bent hiervoor op zoek naar projectondersteuning?

Via dit formulier wisselen we enkele praktische gegevens uit. Aan de hand van deze gegevens nemen wij contact op voor een oriënteringsgesprek. 

Praktische informatie
Inhoudelijke informatie
Belangrijk: dit is louter informatief en mag uiterst beknopt, we bespreken het projectidee bij een eerste ontmoeting.