STAM-schoolprojecten: FAQ

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de STAM-schoolprojecten. 

De doelstellingen en acties van het project moeten stroken met de visie van Samen Tot Aan de Meet (STAM), hiervoor dient u in te zetten op één of meerdere van volgende initiatieven:

 • het uitbouwen van een positieve en stimulerende relatie tussen school, leerlingen, ouders en buurt
 • het uitbouwen van school- en klasorganisatie in functie van diversiteit
 • het toepassen van didactische werkvormen in functie van differentiatie
 • het optimaliseren van evaluatie

Op die manier werkt u als school mee aan het versnellen en verrijken van leerprocessen van leerlingen: de centrale doelstelling van Samen Tot Aan de Meet (STAM). De praktische uitwerking van een project kan in elke school verschillend zijn.

Kunnen organisaties ook een STAM-schoolproject indienen?
Enkel scholen van het basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs en deeltijds beroepsonderwijs op het grondgebied van de stad Antwerpen behoren tot de doelgroep van de STAM-schoolprojecten. Scholen kunnen in de uitwerking van het project organisaties betrekken, maar het is niet de bedoeling van STAM-schoolprojecten dat organisaties projecten gaan uitwerken voor scholen. De STAM projectwerking is een methodiek die in de eerste plaats scholen wil versterken.
Kunnen scholen uit het deeltijds beroepsonderwijs ook projecten indienen die gelinkt zijn aan samen tot aan de meet? 
Ja, ook deze scholen kunnen inzetten op het versnellen en verrijken van leerprocessen van leerlingen.
Onze school heeft meerdere vestigingsplaatsen. Kunnen wij meerdere projecten indienen?
In principe kan elke vestigingsplaats een project indienen. De Adviescommissie zal beoordelen in welke mate het legitiem is dat één school met meerdere vestigingsplaatsen verschillende STAM-schoolprojecten heeft lopen. Een school met meerdere vestigingsplaatsen kan in een netwerkproject niet als ‘aparte partner’ van het netwerk gezien worden en kunnen dus geen aanspraak maken op meer dan €5000 indien zij vanuit meerdere vestigingsplaatsen aan éénzelfde project werken.
Door wie of op basis van welke criteria wordt een project bij STAM-schoolprojecten beoordeeld? 
De definitieve projectaanvragen worden inhoudelijk gescreend door een onafhankelijke (netoverschrijdend samengestelde) adviescommissie, op basis van de criteria die vermeld staan in het projectreglement. Het reglement vindt u onderaan deze pagina in een pdf document.
Loont het om met meerdere scholen aan één project in te dienen? 

Met meerdere scholen aan één project samenwerken kan voordelen opleveren, om verschillende redenen:

 • Je dient slechts één projectdossier in bij STAM-schoolprojecten.
 • Je krijgt voor elke school die actief en gelijkwaardig deel uitmaakt van het netwerk € 5000 per projectjaar, met een maximum van € 15.000 per projectjaar.
 • Je kan budgetten bundelen, door bijvoorbeeld samen dezelfde vorming te volgen met meerdere schoolteams, kan je geld besparen.
 • Samen sta je sterk! Je kan ideeën en krachten bundelen. Scholen in Antwerpen worden immers vaak met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd.
Welke ondersteuning kan onze school krijgen bij de medewerkers van STAM-schoolprojecten? 

Reeds bij de oriënteringsfase van een project kan in gesprek gezocht worden naar uitdagingen, sterktes en mogelijkheden en kunnen allerlei vragen beantwoord worden. Als het project werd goedgekeurd, zal een medewerker het traject opvolgen door geregelde schoolbezoeken en gesprekken. Afhankelijk van de vragen die de school heeft, kan de ondersteuning op maat gemaakt worden. De medewerkers van STAM-schoolprojecten werken ondersteunend aan, maar niet vervangend voor de (netgebonden) pedagogische begeleiding die een school ontvangt.

Daarnaast werken we ook op andere manieren:

 • Door het geven van informatie: Bijvoorbeeld “Hoe begin ik aan een schoolproject?”.
 • Zorgen we dat scholen kennis kunnen delen: Bijvoorbeeld “Waar vind ik andere scholen of partners met expertise rond een bepaald thema?”
 • Stellen we instrumenten en hulpmiddelen ter beschikking: Bijvoorbeeld “Hoe doe ik een beginanalyse met ons team, de leerlingen en hun ouders?”
 • Organiseren we uitwisselingsdagen, samenwerkingsplatformen, netwerken,… rond thema’s die leven in scholen.
Hoe verloopt de procedure van de projectaanvraag? 
U kan de uitgebreide procedure van een projectaanvraag terugvinden in het reglement, onderaan deze pagina.
Moet ik als school zittenblijven afschaffen alvorens ik in aanmerking kom voor een STAM-schoolproject?

Neen, Samen Tot Aan de Meet staat voor het verrijken en versnellen van het leerproces van elke leerling en streeft vanuit deze visie naar het terugdringen van zittenblijven door het implementeren van alternatieven. Het project strookt met de visie van STAM als het inzet op één of meerdere van volgende initiatieven:

 • het uitbouwen van een positieve en stimulerende relatie tussen school, leerlingen, ouders en buurt
 • het uitbouwen van school- en klasorganisatie in functie van diversiteit
 • het toepassen van didactische werkvormen in functie van differentiatie
 • het optimaliseren van evaluatie