Themagerichte ouderbijeenkomsten

Ouderbijeenkomsten met interactieve gesprekken rond welbepaalde thema's

In dit project wordt er gewerkt met volgende methodieken/werkvormen

 • interactief, groepsgesprek
 • uitwisseling tussen ouders over opvoeding
 • informatie over bepaalde thema's 

Er wordt gewerkt met volgende thema's

 • Positief opvoeden
 • Slaapwel
 • Op het potje
 • Omgaan met tieners
 • Pesten

Duur en intesiteit

 • Positief opvoeden: 2 sessies van 2u
 • Slaapwel: 1 sessie van 2u
 • Aan tafel: 1 sessie van 2u
 • Op het potje: 1 sessie van 2u
 • Omgaan met tieners: 2 sessies van 2u
 • Pesten: 1 sessie van 2u

Engagement

Verwachtingen ten aanzien van de school

 • overleg vooraf om de vraag van de ouders en het aanbod van de opvoedingswinkel maximaal op elkaar af te stemmen
 • uitnodigen en toeleiden van ouders
 • indien nodig: zorgen voor tolken

Op het moment van de sessies: 

 • ter beschikking stellen van een lokaal in de school
 • voorbereiding en schikking lokaal
 • zorgen voor koffie, thee, koekjes
 • ontvangst van de ouders
 • aanwezigheid van minstens 1 leerkracht tijdens de sessies
 • na elke sessie evaluatiegesprek

Dit aanbod wordt georganiseerd door Opvoedingswinkel Antwerpen en is gratis.