Verzamel ideeën

Neem een grote doos en vorm deze om tot ideeënbus voor in de leraarskamer of hang een grote affiche en laat de leerkrachten ideeën noteren of tekenen. Zo verzamelen jullie heel wat manieren om straks alle ouders te bedanken en te betrekken. En ook hieronder sprokkelt u tal van ideeën om er straks een geslaagde Dag van de Ouder van te maken!

IDEEËN MET ALS THEMA 'ONTMOETEN'
 • Ontvang de ouders aan de schoolpoort en deel er de Dag van de Ouder-attenties uit.
  • Bespreek vooraf met uw team hoe jullie dit aanpakken.
  • Ondersteun leerkrachten bij het aanspreken van ouders.
   (de attentie van de Dag van de Ouder afgeven kan al drempelverlagend werken)
 • Laat de ouders hun kind die dag tot in het klaslokaal brengen.
 • Verwelkom ouders met koffie en thee en een lekkere croissant.
 • Verzamel de ouders op de speelplaats en laat de kinderen (en de leerkrachten?) breng een eigen gemaakt lied of gedicht speciaal voor de ouders
 • Laat de kinderen de ouders door de school gidsen.
 • Organiseer een picknick op de speelplaats of in een buurtpark. Ouders kunnen zelf gerechtjes meebrengen, de leerlingen kunnen iets voor hun ouders maken, of de ouders, leerlingen en het schoolteam kunnen samen lekkere dingen bereiden.
 • Organiseer een voorleesavond: iedereen mag in pyjama naar school komen, en de juf leest een verhaaltje voor.
 • Laat de leerlingen zelf bepalen wat zij graag aan hun ouders laten zien: waarop zijn zij trots? Dat presenteert u tijdens een toonmoment.
 • Hebt u een sportieve school? Plan dan een Zumba-les of een andere bewegingsles voor de ouders en de leerlingen.
 • Nodig de ouders uit om samen met hun kind poppenkast te komen kijken. Een leuk voorbeeld is het Tiktak-poppenspel, gebaseerd op het Tiktak-kinderprogramma. Er is weinig taalkennis nodig om het verhaal te volgen.
 • Ga voor een daddy-trophy, waarbij vaders een activiteit met hun zoon of dochter doen. Kies voor activiteiten waarbij samenwerken centraal staat.
 • Maak een verwenplekje op de school waar de leerkrachten en leerlingen de ouders een handmassage geven.
 • Maak een leuke Dankjewel-fotoreportage met foto's van ouders die de school samen maken:ouders op het oudercontact, ouders die voorlezen, luizen pluizen, de speelplaats mee maken, verteltassen stikken,... Ouders kunnen met een tasje thee genieten van de reportage!
IDEEËN MET ALS THEMA 'PARTICIPATIE'
 • Vraag ouders om te komen voorlezen in de voorleeshoek. Bereid dat samen met de ouders voor, zo voelen ze zich op hun gemak.
 • Nodig ouders uit om samen te brainstormen rond een concreet project: een nieuwe leeshoek, een ontmoetingsmoment voor ouders, …
 • Laat de ouders een activiteit doen in, of samen met het klasje van hun kind.
 • Schakel de oudervereniging in: ook zij hebben fijne ideeën en bereiken een brede groep ouders.
 • Bepaal in een dialoogtafel hoe de communicatie met de ouders kan verlopen. Er zijn tal van mogelijkheden: mails, brieven, persoonlijk aanspreken, een bord aan de schoolpoort, een digitaal platform, een bericht in de agenda, tekeningen, een website, een affiche, of samenwerkingen met ouderverenigingen, klasouders en werkgroepen.
IDEEËN MET ALS THEMA 'SAMEN LEREN'
 • Vraag aan de ouders om een vragenlijst in te vullen, of spreek ze persoonlijk aan en stel enkele korte vragen over hun visie op de school. Daaruit filteren jullie een thema, waarrond jullie een gespreksavond organiseren. Gegarandeerd dat de ouders die boeiend vinden.
 • Nodig een interessante spreker uit, maar zet ook in op dialoog. Dat doet u bijvoorbeeld door in kleinere gespreksgroepen na te kaarten over de lezing.
 • Nodig de ouders uit voor een openklasdag. U kiest voor een thema waarrond dan gewerkt wordt (spelen, beweging, boeken) of u laat de leerkracht het openklasmoment zélf invullen.
 • Organiseer een klasgesprek over een thema dat de ouders aanspreekt. Maar begin kleinschalig: in één klas of in een kleine groep. Iedere ouder die opdaagt, is een stap in de goede richting.
 • Ouders vragen méér huiswerk voor hun kind, en dat is niet uw visie? Ga in dialoog met de ouders, vraag naar hun bekommernissen!

Nuttige links voor basisscholen

De Dag van de Ouder is een actie van Prevent dat past binnen het lokaal actieplan Ouderbetrokkenheid

Labels

Beleidsthema's