Verzamel ideeën

Neem een grote doos en vorm deze om tot ideeënbus voor in de leraarskamer. Zo verzamelen jullie heel wat manieren om straks alle ouders te bedanken en te betrekken. En ook hieronder sprokkelt u tal van ideeën om er straks een geslaagde Dag van de Ouder van te maken!

IDEEËN ROND HET THEMA 'ONTMOETEN'

Ook voor een secundaire school zal een goede samenwerking en relatie moeten groeien vanuit wederzijdse kennismaken en vertrouwen. 

 • Ouders komen minder makkelijk naar een secundaire school. Koppel je ontmoetingsmoment daarom aan een bestaand event: het oudercontact, een infoavond, ed.
 • Zorg op het oudercontact voor een ‘ouderhoekje’ waar ouders gezellig kunnen praten en in gesprek gaan met elkaar en met enkele leerkrachten. 
 • Organiseer voor nieuwe ouders een speeddate met het leerkrachtenteam  (hoe het kleinschalig bv. enkel voor een bepaalde graad) 
 • Misschien vinden uw ouders een ouderfuif fijn of een oudercafé? 
IDEEËN ROND HET THEMA 'SAMEN LEREN'
 • Vraag aan de ouders om een vragenlijst in te vullen, of spreek ze persoonlijk aan en stel enkele korte vragen. Daaruit filteren jullie een thema, waarrond jullie een gespreksavond organiseren. Gegarandeerd dat de ouders die boeiend vinden.
 • Nodig een interessante spreker uit, maar zet ook in op dialoog. Dat doet u bijvoorbeeld door in kleinere gespreksgroepen na te kaarten over de lezing.
 • Nodig de ouders uit voor een openklasdag. Geef ouders inzicht in jullie aanbod en aanpak: een lesjes fietsen herstellen, Engels of latijn, een les techniek of verzorging, een wiskundig vraagstuk?
  Bekijk welke leerkrachten zich willen engageren en zorg voor een gevarieerd programma voor ouders.
 • Kunnen de leerlingen ook een uurtje les voorbereiden in hun eigen taal of in het Engels/Frans?
 • Organiseer een klasgesprek over een thema dat de ouders aanspreekt. Maar begin kleinschalig: in één klas of in een kleine groep. Iedere ouder die opdaagt, is een stap in de goede richting.
 • Voor heel wat leerlingen is de overgang naar de secundaire school niet makkelijk. Hoe houden we de jongeren gemotiveerd, hoe kunnen ouders en school samen de jongeren handvaten geven om het studeren goed aan te pakken?
  Een informatie en dialoogavond zorgt zeker voor inspiratie bij ouders en het schoolteam!
 • Krijgen de leerlingen een GIP ? Nodig ouders en leerlingen uit ! Verhelder de opdracht en help ouders om hun kinderen te ondersteunen door interesse te tonen, de planning mee op te volgen,…
IDEEËN ROND HET THEMA 'PARTICIPATIE'
 • Nodig ouders uit om samen te brainstormen rond een concreet project: een schoolbibliotheek; een nieuw schoolreglement, het invullen van ‘een herstelgericht klimaat' op school.
 • Laat de ouders een lesactiviteit doen samen met de jongeren.
 • Bepaal hoe de communicatie met de ouders kan verlopen. Er zijn tal van mogelijkheden: smartschool, mails, brieven, persoonlijk aanspreken, een bericht in de agenda, tekeningen, een website, een affiche, of samenwerkingen met ouderverenigingen, klasouders en werkgroepen.

Nuttige links voor secundaire scholen

De Dag van de Ouder is een actie van Prevent dat past binnen het lokaal actieplan Ouderbetrokkenheid