Vijftien tips van scholen voor scholen

 

 1. ​Alle beetjes helpen: doe kleine dingen, maar doe ze goed! 
 2. Bekrachtig uw leerkrachtenteam, veel leerkrachten doen dagdagelijk dingen voor ouders.
 3. Vergelijk niet met andere scholen, maar kijk wat haalbaar en realiseerbaar is in jouw school. 
 4. Betrek ouders, vorig jaar gaven de ouders van  een school aan dat ze graag mee nadachten over de werking van Smartschool. Misschien willen us ouders het hebben over studiekeuze of over de werking van het CLB. Op de dag van de ouder werden dialoogtafels georganiseerd met school en ouders rond dit thema. 
 5. Betrek leerlingen! Vraag hen wat voor hun ouders boeiend kan zijn: een wandeling doorheen de school, een workshop fietsen herstellen, een lesje Engels, of bechamelsaus maken een informeel contact met de leerkrachten,…
 6. Durf te focussen op 1 graad, 1 afdeling. Een goede ervaring geeft het project kans om te groeien.
 7. Gebruik de communicatiemiddelen die op uw school werken: smartschool, telefoon. Maar denk ook aan nieuwe mogelijkheden: het uitnodigen van ouders kan een mooie opdracht zijn voor leerlingen!
 8. De leerlingen van het 7de jaar van KA Hoboken belden vorig jaar alle ouders van de eerste graad op om hen uit te nodigen. Een groot succes!
 9. De aanhouder wint. Geef ouders de kans om uw aanpak te leren kennen en er een eigen plekje in te vinden.
 10. Laat de activiteit aansluiten bij uw school en uw ouders. Heeft u dit jaar sterk gefocust op ‘gezonde voeding’, ‘cultuur’, ‘leerloopbanen’… gebruik dan de dag van de ouder om deze projecten nog sterker te communiceren naar ouders.
 11. Oktober is vaak het moment van de oudercontacten, veel scholen vinden dit het belangrijkste moment om ouders te zien. Steeds meer scholen vragen aan leerlingen om mee te komen naar het oudercontact, het gaat ten slotte om hun leerproces.
 12. Neem – onder het motto ‘samen sterk’ – een kijkje op de websites van de ouderkoepels. U botst er op boeiende partners.
 13. Nodigt u een spreker uit? Leuk idee, maar vergeet geen ruimte te laten voor een dialoog tussen de ouders en het leerkrachtenteam.
 14. Focus op álle ouders: ook diegene die door een specifieke situatie eerder weinig contact heeft met de school.
 15. Besef dat er voor vele ouders een drempel is naar de school toe, heb oog voor alle ouders
 16. Van eiland naar wij-land een inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen, kan uw school verder ondersteunen om te werken rond ‘betrokkenheid’

Nuttige links voor secundaire scholen

De Dag van de Ouder is een actie van Prevent dat past binnen het lokaal actieplan Ouderbetrokkenheid