Word ecoschool

Wilt uw school graag haar steentje bijdragen aan een beter milieu? Ontdek dan hier wat u op school kunt doen.

Een EcoSchool is een school die inzet op één of twee duurzame thema’s: afval en duurzame materialen, energie, duurzame voeding, natuur of water.

Als EcoSchool ondertekent u een EcoCharter met de stad. In ruil voor uw engagement, krijgt u begeleiding op maat om een echte EcoSchool te worden en te blijven.

Elke Antwerpse school kan EcoSchool worden. U kiest voor een EcoMini- of een EcoMaxi- charter. Het  EcoCharter  zelf vult u in zoals het u past.

Een school ondertekent per thema een EcoCharter waaraan ze wil werken. Elke school kan rond maximum twee thema’s tegelijk werken. Het EcoCharter is twee jaar geldig.

De stad ondersteunt u met:

Een EcoSchool kan perfect rond Milieuzorg op School (MOS) werken en omgekeerd. De twee vullen elkaar aan. Een EcoSchool kan ook aan andere initiatieven van de stad deelnemen om haar engagement na te komen.

Wat doet de ecoadviseur?

De ecoadviseur is uw eerste contactpunt als EcoSchool. Hij bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn, hoe u rond een thema kan (beginnen te) werken, hoe u leerlingen en anderen kan betrekken, hoe u bepaalde problemen kan oplossen en nog veel meer. Een ecoadviseur kan u ook in contact brengen met andere stadsdiensten of andere organisaties. Vragen of problemen? Als EcoSchool kunt u altijd bij uw ecoadviseur terecht.
Hoe EcoSchool worden?

Alle Antwerpse kleuter-, lagere en secundaire scholen uit alle onderwijsnetten kunnen zich inschrijven als EcoSchool.

Zin om een echte EcoSchool te worden? Dan bezoekt een ecoadviseur vrijblijvend uw school. Hij legt uit wat het betekent om Eco te zijn en wat uw school allemaal kan doen.

Alle aanvragen voor informatie (via mail, telefoon of vrijblijvend bezoek), sensibilisatiemateriaal en subsidies kunt u doen via dit formulier.

Ecoscholen Antwerpen is een project met steun van de Vlaamse overheid.

Meer info?

EcoHuis
Turnhoutsebaan 139
2140 Borgerhout
03 217 08 11
fax 03 217 08 88 
ecohuis@stad.antwerpen.be

www.antwerpen.be/ecoscholen