Opvoeding bespreekbaar maken & Opvoedingswinkel

Groepsbijeenkomsten voor ouders met interactieve gesprekken rond opvoeding

In dit project wordt er gewerkt met volgende methodieken/werkvormen:

 • interactief, groepsgesprek
 • informatie over de opvoedingswinkel
 • informatie over de opvoedingswinkel en het aanbod van de opvoedingswinkel in de Huizen van het Kind

Er wordt gewerkt met volgende thema’s:

 • Hoe is opvoeden voor jou? Hoe ervaar je als mama/papa het opvoeden?
 • Welke kanten van opvoeden vind je minder leuk? Wat loopt minder vlot? Met welke vragen zit je soms?
 • Voorstelling van de opvoedingswinkel

Organisatie

Opvoedingswinkel Antwerpen

Duur en intensiteit

1 sessie van 2 uren

Engagement

 • kostprijs: gratis
 • andere verwachtingen ten aanzien van de school:
 • overleg vooraf om de vraag van de ouders en het aanbod van de opvoedingswinkel maximaal op elkaar af te stemmen
 • uitnodigen en toeleiden van ouders
 • indien nodig: zorgen voor tolken
 • op het moment van de sessie:  
 • ter beschikking stellen van een lokaal in de school
 • voorbereiding en schikking lokaal
 • zorgen voor koffie, thee, koekjes
 • ontvangst van de ouders
 • aanwezigheid van minstens 1 leerkracht tijdens de sessie
 • na sessie evaluatiegesprek